Go to central content

Search results

15,341 results have been found for the entry in Tenders

filter-icon

Filter results by

Public Tender

לאספקת ריאקטורים לניסויים בתנאי חום ולחץ גבוהים 02/2021

Publisher: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - מינהל מחקר האדמה והים
Serial: 4000539372  |  Status: עודכן  | 
Process: 02/2021
 | 
Published: 17/09/2021
Updated: 15/10/2021
 | 
Deadline: 04/11/2021 12:00

Tenders

Public Tender

RFI

בקשה לקבלת מידע - קהילות משולבות לאזרחים ותיקים

Publisher: המשרד לשוויון חברתי
Serial: 4000538517  |  Status: חלף מועד הגשה  | 
Process: 56/21
 | 
Published: 23/08/2021
Updated: 15/10/2021
 | 
Deadline: 15/10/2021 12:00

Tenders

RFI

Public Tender

מכרז 41/2021 למתן שירותי בקרה ופיקוח הנדסי עבור יחידות משרד החקלאות

Publisher: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
Serial: 4000540054  |  Status: עודכן  | 
Process: 41/2021
 | 
Published: 11/10/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 30/11/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכרז פומבי 57-2021- אספקת שירותי תמיכה בפתרונות קוד פתוח עבור משרד המשפטים

Publisher: משרד המשפטים
Serial: 4000540180  |  Status: חדש  | 
Process: 57-2021
 | 
Published: 14/10/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 25/11/2021 14:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

יועצי ליווי תכנון עבור הותמ"ל

Publisher: משרד האוצר - מינהל התכנון
Serial: 4000540328  |  Status: חדש  | 
Process: 20/2021
 | 
Published: 14/10/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 07/11/2021 09:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

יועצי תחבורה עבור מנהל התכנון

Publisher: משרד האוצר - מינהל התכנון
Serial: 4000540380  |  Status: חדש  | 
Process: 23/2021
 | 
Published: 14/10/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 09/11/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכירה של מבנה ברחוב זאב באכר 8 בירושלים

Publisher: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
Serial: 4000538705  |  Status: עודכן  | 
Process: נ- 14 8/21
 | 
Published: 25/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 20/10/2021 11:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

ביצוע עבודות הקמת טיפול נמרץ כללי קומה 3 אגף ז

Publisher: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
Serial: 4000539584  |  Status: עודכן  | 
Process: 213281
 | 
Published: 21/09/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 21/10/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

חנות גדולה להשכרה ברחוב קראוזה 43 חולון

Publisher: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
Serial: 4000538714  |  Status: עודכן  | 
Process: נ-18 08/21
 | 
Published: 25/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 20/10/2021 11:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

לאספקת מיטות סיעודיות רפואיות עבור הי חידה למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות

Publisher: משרד הבריאות
Serial: 637597  |  Status: עודכן  | 
Process: 66/2019
 | 
Published: 01/08/2019
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 30/12/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכרז 4/2021 - רכישת חשמל מיצרנים פרטיים

Publisher: משרד הבריאות - המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה
Serial: 4000539538  |  Status: עודכן  | 
Process: 4/2021
 | 
Published: 30/09/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 21/10/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכרז פומבי מס' 102/2018 למתן לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים

Publisher: משרד הבריאות
Serial: 622043  |  Status: עודכן  | 
Process: 102/2018
 | 
Published: 20/09/2018
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 30/12/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכרז 37/2021 לאספקה של גזים ולתחזוקת מערכות הגז

Publisher: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
Serial: 4000537404  |  Status: עודכן  | 
Process: 37/2021
 | 
Published: 16/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 04/11/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

בניית מרפאת המטולוגיה ילדים של ב' והעברת פיזיותרפיה

Publisher: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
Serial: 4000539367  |  Status: עודכן  | 
Process: 213276
 | 
Published: 13/09/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 25/10/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

הקמה והפעלה של מרכז ניהול קריירה - מרכז תמיכה ארצי למועסקים עם מוגבלות ולמעסיקים

Publisher: משרד הרווחה
Serial: 4000536697  |  Status: עודכן  | 
Process: 139/2021
 | 
Published: 02/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 22/11/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

קול קורא מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים

Publisher: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
Serial: 4000537114  |  Status: חלף מועד הגשה  | 
Process: 21/2021
 | 
Published: 09/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 14/10/2021 14:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכרז פומבי 1/21 למתן שירותי ממוני ביטחון מקומיים עבור המשרד לשוויון חברתי

Publisher: המשרד לשוויון חברתי
Serial: 4000538514  |  Status: חלף מועד הגשה  | 
Process: 60/21
 | 
Published: 23/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 14/10/2021 12:00

Tenders

Public Tender

Public Tender

מכרז למתן שירותי מיתוג

Publisher: משרד הבריאות - בית החולים ע"ש ברוך פדה, פוריה
Serial: 4000538918  |  Status: חלף מועד הגשה  | 
Process: 5/2021
 | 
Published: 06/09/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 14/10/2021 12:00

Tenders

Public Tender

RFI

פנייה מוקדמת לקבלת מידע 46-2021 כלי דיגיטלי לניהול הורות בגירושין

Publisher: משרד המשפטים
Serial: 4000538493  |  Status: חלף מועד הגשה  | 
Process: 46-2021
 | 
Published: 23/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 14/10/2021 14:00

Tenders

RFI

Public Tender

הפעלת עגלות קפה

Publisher: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
Serial: 4000538797  |  Status: חלף מועד הגשה  | 
Process: 21060
 | 
Published: 30/08/2021
Updated: 14/10/2021
 | 
Deadline: 14/10/2021 12:00

Tenders

Public Tender