עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מכרז מרכזי חדש לרכישה, אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעי תצוגה וסריקה

מינהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז מסגרת מרכזי חדש שמספרו 17-2021, לרכישה, אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעי תצוגה וסריקה עבור משרדי הממשלה יחידות הסמך והגופים הנלווים. המכרז מיועד ליצירת רשימת ספקים אשר יספקו אמצעי תצוגה וסריקה מסוגים שונים ובמסלולי רכש שונים בהתאם לצרכי הממשלה, כפי שיוגדרו במסמכי התיחור.
ובין היתר: מסכי מחשב מסוגים וגדלים שונים, מסכים (מוניטורים) מקצועיים, מסכי טלוויזיה מסוגים וגדלים שונים, מסכי Video Wall,מקרנים ואביזרים למקרנים, סורקי מסמכים מסוגים שונים, אביזרים נלווים ושירותים עבור הציוד כגון אמצעי תלייה, כבלים ועוד – כפי שיוגדרו במסמכי התיחור.

למידע נוסף בקרו בדף המכרז