עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מענה לשאלות הבהרה במכרז 9-2020

לכל המעוניינים להגיש הצעות במכרז מרכזי מס' 09-2020, לשירותי יעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים:
לתשומת לבכם - ביום 24.02.21 פורסמו בעמוד המכרז קובץ מענה עורך המכרז לשאלות הבהרה וכן מסמכי המכרז המעודכנים ("גרסה 2"). הנכם מוזמנים לעיין במסמכים ולהגיש הצעותכם בתיבה הדיגיטלית עד ליום 15.03.21.
לפרטים נוספים, כנסו ל"מסמכים נלווים" בעמוד המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000525679 

בהצלחה!