עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

אירוח מפונים

אירוח מפונים

אפשרות להצטרף להסכם מחירים מירביים לאירוח מפונים.