עבור לתוכן המרכזי

אודות

אודות מינהל הרכש הממשלתי

men-icon

אודות מינהל הרכש הממשלתי

מטרתו העיקרית של מינהל הרכש למצות את היתרונות הגלומים בקיומו של מערך לביצוע רכש מרכזי.

מינהל הרכש הממשלתי הוא גוף מטה בחטיבת משרדים כלכליים באגף החשב הכללי.  תפקידיו המרכזיים הם להתוות את מדיניות הרכש הממשלתית, ליצור התקשרויות מרכזיות עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, להקים תשתיות דיגיטליות לביצוע תהליכי רכש וקדם רכש, וכן לסייע לגופים הממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש במשרדם.

 

היתרונות בביצוע רכש מרכזי

  1. מיצוי היתרון לגודל של הממשלה וכתוצאה מכך חיסכון בתקציבי הרכש.
  2. הפחתת העלויות המנהלתיות הנובעות מביצוע מכרזים ע"י כל יחידה ממשלתית בנפרד.
  3. הנחלת תורת רכש ותהליכי עבודה מתקדמים לתחום הרכש  במשרדי הממשלה, תוך בחינה מתמדת והטמעה של שיטות ומודלים חדשים ואימוץ שיטות רכש מתקדמות ביותר כגון מכרזים מקוונים דינאמיים.
  4. התווית מדיניות אחידה בתחום הרכש לכלל הממשלה. יצירת אחידות זו מפשטת את ההליכים הבירוקראטיים ומגבירה את התחרות בתחום הרכש הממשלתי.
  5. שיפור תהליכי העבודה מול ספקי הממשלה. מינהל הרכש שואף לשיפור ממשק העבודה בין הממשלה לספקים באמצעות שקיפות מרבית בהליכי מכרזים והתקשרויות, הרחבת הנגישות למידע מעודכן אודות פעילות הרכש וקיצור ופישוט הבירוקרטיה בהליכי הרכש.

 

מדיניות רכש ממשלתי

מינהל הרכש הממשלתי פועל ליישום מדיניות הרכש כפי שנקבעה על ידי הממשלה והכנסת באמצעות פרסום הוראות מינהל המנחות את המשרדים (הוראות תכ"ם), וכן מסייע בהליכי גיבוש מדיניות. למינהל הרכש יתרון ביכולתו לתכלל את המטרות והערכים השונים המעצבים את מדיניות הרכש, ולהמליץ על מדיניות המאזנת בין המטרות השונות, תוך למידה מתמדת של הפרקטיקות הנהוגות בעולם והמלצות הגופים הממשלתיים, ובראשם ארגון ה-OECD. לשם כך, לוקח מינהל הרכש חלק פעיל במפגשי פורום מובילי הרכש הממשלתי (LPP) בארגון ה-OECD.

 

חדשנות ודיגיטל בתהליכי הרכש בממשלה

מינהל הרכש הממשלתי, עוסק בקידום תהליכי רכש חדשניים במטרה להביא לפישוט ושכלול תהליכי הרכש ויאפשרו ביצוע רכש חדשנות בממשלה, דוגמת מכרזי אתגר, מכרזי רשימת ספקים דינמיים, מכרזים עם הליכי הוכחת התכנות וכדומה.

עוד, מקדם מינהל הרכש הממשלתי מערכות דיגיטליות לניהול תהליך הרכש, החל בייזום הרכש, קדם הרכש והרכש עצמו ובכלל זה: מערכת לניהול הליכי רכש מקוצר (עד 50 אלף), מערכת לניהול ועדות מכרזים, תיבת מכרזים דיגיטלית, מערכת לניהול תיחורים דיגיטלית, מכרז מכרזים דינמיים, זירת חדשנות ועוד.

 

 כלכלת רכש

מינהל הרכש הממשלתי אמון על פיתוח וגיבוש מתודולוגיות כלכליות בתחום הרכש וזאת על בסיס אקדמי של תורת המכרזים שמהווה תת ענף בתחום תורת המשחקים וניסיון פרקטי מישראל ומהעולם.

 במסגרת העבודה בתחום כלכלת הרכש נדרשים אנשי הרכש לתת את הדעת על מנגנוני הבחירה לרבות גיבוש פונקציות העדפה מתאימות המשקללות את כלל הרכיבים לרבות איכות ומחיר. מטרת פונקציית העדפה היא להשיג תמהיל נכון של איכות ומחיר שישקף בצורה הטובה ביותר את העדפות דורש הרכש.

שיקול נוסף הוא הסביבה התחרותית והיכולת להשיג תחרות ראויה בין המציעים גם כאשר רמת התחרות בשוק מוגבלת. גיבוש המודל המכרזי לרבות פונקציית העדפה מבוסס על עבודת הכנה במסגרתה נבחן הן צד הצורך והן צד ההיצע וזאת על מנת להגיע לתוצאת שיווי משקל במסגרת ההליכים המכרזיים.

 

מערך הכשרה בתחום הרכש

חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה ו-מינהל הרכש הממשלתי בתוכה, מקדיש מאמץ רב על מנת להנחיל ולהנגיש לעובדי הרכש במשרדי הממשלה את הידע המקצועי המתקדם ביותר בתחום. לשם כך נבנה מערך הכשרה מגוון ומתקדם להדרכת עובדי המדינה בתחום הרכש. מערך ההכשרה מלווה את אנשי הרכש בשלבים השונים של קידומם המקצועי תוך התאמת התכנים לתפקידים השונים.

 

מבנה מנהל הרכש הממשלתי