עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 18 פרסומים ועדכונים

הדו"חות מתעדכנים אחת לחודש. הדו"ח מועדכן נכון לתאריך: 30.04.2023

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

רכש ממשלתי הוא נדבך מרכזי בפעילות משרדי הממשלה המבוצע דרך התקשרות עם ספקים בכפוף לחוק חובת המכרזים. האתגר המרכזי העומד בפני הממשלה בנושא הרכש הממשלתי הוא כיצד להבטיח קיומו של הליך שוויוני ושקוף בד בבד...

פרסומים ועדכונים

אגף החשב הכללי מייחס חשיבות רבה לשילוב ועידוד עסקים זעירים, קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי.

פרסומים ועדכונים

להלן הצהרת הנגישות של האתר ופרטי רכז הנגישות.

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש הממשלתי פועל בשנתיים האחרונות להוספת פלטפורמות וכלי רכש חדשניים ומערכות דיגיטליות לקידום, שיפור וייעול הליכי הרכש במשרדי הממשלה לספקי ומשרדי הממשלה

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

רכש ממשלתי הוא נדבך מרכזי בפעילות משרדי הממשלה המבוצע דרך התקשרות עם ספקים בכפוף לחוק חובת המכרזים. האתגר המרכזי העומד בפני הממשלה בנושא הרכש הממשלתי הוא כיצד להבטיח קיומו של הליך שוויוני ושקוף בד בב...

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

מבנה חדש לעץ פרק 16 באתר הוראות התכ"ם

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

מעל 100 ספקים איכותיים, הצפויים לסייע לממשלה בהמשך הטמעה וחיזוק של תרבות תכנון עבודת הממשלה.

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן: "עורך המכרז"), מתכוון לפרסם בשבועות הקרובים מכרז מרכזי, לרכישת פתרונות מאובטחים לסליקה פיזית של כרטיסי אשראי המתחייבים מכוח הרגולציה הנוכחית: מסו...

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים