עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 19 פרסומים ועדכונים

רכש ממשלתי הוא נדבך מרכזי בפעילות משרדי הממשלה המבוצע דרך התקשרות עם ספקים בכפוף לחוק חובת המכרזים. האתגר המרכזי העומד בפני הממשלה בנושא הרכש הממשלתי הוא כיצד להבטיח קיומו של הליך שוויוני ושקוף בד בב...

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

אגף החשב הכללי מייחס חשיבות רבה לשילוב ועידוד עסקים זעירים, קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי.

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

רכש ממשלתי הוא נדבך מרכזי בפעילות משרדי הממשלה המבוצע דרך התקשרות עם ספקים בכפוף לחוק חובת המכרזים. האתגר המרכזי העומד בפני הממשלה בנושא הרכש הממשלתי הוא כיצד להבטיח קיומו של הליך שוויוני ושקוף בד בבד...

פרסומים ועדכונים

להלן הצהרת הנגישות של האתר ופרטי רכז הנגישות.

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש הממשלתי פועל בשנתיים האחרונות להוספת פלטפורמות וכלי רכש חדשניים ומערכות דיגיטליות לקידום, שיפור וייעול הליכי הרכש במשרדי הממשלה לספקי ומשרדי הממשלה

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

מכרז מרכזי מספר 12-2018 לאספקת שירותי רשת תקשורת אלחוטית (Wi-Fi) עבור לקוחות ואורחי משרדי הממשלה

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

דוחות בנושאי מכרזים והתקשרויות בפטור של משרדי הממשלה ויחידות הסמך

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

פרסומים ועדכונים

אשכול חדש במכרז מרכזי 09-2019 לאספקת שירותי דיגיטל במודל תפוקות

פרסומים ועדכונים