עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 6 רכש ירוק

מינהל הרכש הממשלתי והמשרד להגנת הסביבה מעוניינים לבחון פתרונות המסייעים לשיפור הביצועים הסביבתיים של הממשלה, כחלק מהמהלכים לעידוד חדשנות ולפיתוח מנגנוני דיאלוג עם השוק.

רכש ירוק

כבר בשנת 2008 הציב האיחוד האירופי לעצמו יעד לפיו 50% מהמכרזים בשנת 2010, ב - 10 קטגוריות נבחרות (כגון בניה, תחבורה, חומרי ניקוי, שרותים) יכללו סדרת קריטריוני סף ירוקים. בסקר שביצע האיחוד בשנת 2012 עלה...

רכש ירוק

הקדמה על רכש ירוק במינהל הרכש

רכש ירוק

לפי מחקר שנעשה באירופה בנושא רכש ירוק בשבע מדינות נמצא כי הטמעת שיקולים סביבתיים במכרזי הרכש מביאה לחסכון של עד 5.7% מעלות המוצר לאורך חייו, ובשיעור ממוצע כללי חיסכון של 1.25%.

רכש ירוק

על מנת לאפשר למשרדי הממשלה לעמוד ביעדים המוצעים לרכש ציבורי ירוק, אושרה החלטת ממשלה מספר 1057 "ממשלה ירוקה" ותיקון מספר 5090, המציבה יעדים בתחום הרכש הירוק.

רכש ירוק

כדי לסייע לעורכי מכרזים במשרדי ממשלה ובמשק בכלל, להלן רשימה של קריטריונים סביבתיים אפשריים בקטגוריות רכש שונות. הקריטריונים נכתבו בסיוע המשרד להגנת הסביבה והם יכולים לשמש עורכי מכרזים לכתיבת מפרטים למ...

רכש ירוק