עבור לתוכן המרכזי

תועלות כלכליות

לפי מחקר שנעשה באירופה בנושא רכש ירוק בשבע מדינות נמצא כי הטמעת שיקולים סביבתיים במכרזי הרכש מביאה לחסכון של עד 5.7% מעלות המוצר לאורך חייו, ובשיעור ממוצע כללי חיסכון של 1.25%.

כתוצאה מניתוח זה ניכר כי החיסכון האפשרי לממשלת ישראל בביצוע רכש ירוק יכול לנוע בין 240 - 1,040 מלש"ח בשנה. את התועלת ניתן למדוד גם באופן פרטני לגבי כל מוצר, לדוגמא: בעבודה שבדקה את ההשפעה של התאמת קריטריונים סביבתיים במכרזים של מוצרי טכנולוגיה, שנערכה במשרד להגנת הסביבה, נמצא כי גובה החיסכון השנתי האפשרי בצריכת החשמל של מחשב נייח "ירוק" עומד על 84 שקלים בשנה. במסכי מחשב נמצא חסכון שנתי בהוצאות על חשמל בגובה 62-85 שקלים (בהתאם לגודל המסך). מכיוון שמספר עמדות המחשב בכלל המגזר הציבורי מוערך בכ- 65,000, החיסכון השנתי האפשרי כתוצאה ממעבר לשימוש בעמדת מחשב ידידותית לסביבה צפוי לעמוד על מיליוני שקלים בשנה.