עבור לתוכן המרכזי

הפעלת רכש ירוק בישראל

על מנת לאפשר למשרדי הממשלה לעמוד ביעדים המוצעים לרכש ציבורי ירוק, אושרה החלטת ממשלה מספר 1057 "ממשלה ירוקה" ותיקון מספר 5090, המציבה יעדים בתחום הרכש הירוק.

על פי החלטת הממשלה, על כל אחד ממשרדי הממשלה לוודא כי מתוך כלל הוצאותיו השנתיות על רכש משרדי, שיעור ההוצאה השנתי המוצא באמצעות מכרזים ירוקים הוא כמפורט להלן:

  • בשנת 2013: 5%
  • עד לסוף שנת 2016: 12%
  • עד לסוף שנת 2020: 20%

 

מאז אושרה החלטת הממשלה, פעל מנהל הרכש להטמעת "מכרזים ירוקים" חדשים. כתוצאה מפעילות זו יכולים המשרדים הממשלתיים לעשות שימוש במספר רב של מכרזים בעלי היבטים סביבתיים, כגון: מחשבים, מסכי טלוויזיה, מסכי מחשב, מקרנים, סורקים שולחניים ונייר. כמו כן בכוונת מנהל הרכש לבצע מספר מהלכי רכש באמצעותם יפנה לקבלת פתרונות חדשניים, אשר נותנים תועלת סביבתית ולא קיימים כיום בשוק, בכדי לעודד פיתוח שלהם או הכנסתם לשוק בישראל.

 

על מנת לאפשר למשרדי הממשלה לעמוד ביעדים המוצעים לרכש ציבורי ירוק, אושרה החלטת הממשלה המציבה יעדים בתחום הרכש הירוק.