עבור לתוכן המרכזי

דוגמאות לקריטריונים לרכש בעל ביצועים סביבתיים משופרים

כדי לסייע לעורכי מכרזים במשרדי ממשלה ובמשק בכלל, להלן רשימה של קריטריונים סביבתיים אפשריים בקטגוריות רכש שונות. הקריטריונים נכתבו בסיוע המשרד להגנת הסביבה והם יכולים לשמש עורכי מכרזים לכתיבת מפרטים למכרז בהתאם לרמת הרכש הירוק שירצו להשיג במכרז, להמצאות ספקים בישראל שיוכלו לתת מענה לדרישות במועד הוצאת המכרז, ולניתוח עורך המכרז לגבי השפעות הוספת הקריטריונים על המחיר שיושג במכרז. הקריטריונים שיובאו להלן הם רק דוגמאות. המלצות מקיפות יותר יועלו באתר המשרד להגנת הסביבה.

כדי להדגים את פעילות הרכש הירוק במינהל הרכש הממשלתי להלן דוגמאות של קריטריונים סביבתיים שהוטמעו – כולם או חלקם, במכרזים השונים. ההחלטה הסופית לגבי הטמעת קריטריון במכרז תלויה בקיום ספקים ומוצרים היכולים לעמוד בקריטריון,  ובניתוח עורך המכרז לגבי השפעות הוספת הקריטריונים על המחיר שיושג במכרז. בהתאם, החלטה זו משתנה מעת לעת.

במקרים בהם הדרישות הסביבתיות מייצגות שינוי מהקיים בשוק הישראלי, חותר המינהל לפרסם מבעוד מועד הודעה לשוק בדבר כוונתו להכליל דרישות אלו במכרזים עתידיים. כך למשל פרסם מינהל הרכש בשנת 2015 על כוונתו להכליל דרישה לעמידה של מוצרים בתקן  Energy Starוכן בדרישות דירקטיבתRoHS recast  הדירקטיבה להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסויימים, במכרזיו.

דרישת RoHS היא כיום מחייבת בכל אחד ואחד מהמכרזים, בישור קו עם הדירקטיבה האירופית. דרישה ל-Energy Star חלה בחלק ניכר מהמכרזים, או כתנאי סף או כניקוד איכות.

בשנת 2016 הודיע מינהל הרכש כי בכוונתו לכלול במכרזים, כתנאי מחייב או כאפשרות לקבלת ניקוד נוסף עמידה של המוצר המוצע בדרישות תו ירוק, ישראלי או בינלאומי מקביל  - התו כולו או סעיפים מתוכו, ככל שהדבר יהיה רלוונטי לתחום המכרז.

דרישה זו הוכללה מאז במספר מכרזים מרכזיים כגון מכרז הנייר, ומכרזי המחשבים והמסכים. בחלק מהמכרזים מהווה סעיף זה ניקוד איכות.

בחודש מאי 2019 בחר מינהל הרכש כזוכה במכרז המחשבים, מוצר של חברת HP בעל תו ירוק מסוג TCO דור 8, הבוחן את הביצועים הסביבתיים של המוצר בכל מחזור חייו – משלב הפקת חומרי הגלם ועד אפשרויות השימוש במוצר בסוף חייו. בכך מצטרפת ישראל לממשלות נוספות העושות שימוש בתו ככלי רכש, ביניהן מדינות צפון אירופה, גרמניה, פולין, איטליה, וכן קנדה ומדינות בארה"ב. מינהל הרכש בוחן כיום הכללת דרישה לתווים הבוחנים גם את שרשרת האספקה של המוצר, כגון תו TCO, מתוך תפיסה שההשפעה הסביבתית של המוצר מורכבת גם מרכיבים וחומרים המיוצרים ע"י קבלני משנה של הספק הזוכה או של היצרן.