עבור לתוכן המרכזי

רכש ירוק

הקדמה על רכש ירוק במינהל הרכש

רכש ירוק מכוון לרכישת מוצרים ושירותים בעלי השפעה שלילית פחותה על בריאות האדם והסביבה, בהשוואה למוצרים ושירותים מתחרים המספקים את אותה מטרה, באותה רמת שירות. באמצעות רכש ירוק בממשלה ניתן לשפר את הביצועים הסביבתיים של משרדי הממשלה, לחסוך כסף, ואף לעודד צמיחה ירוקה בישראל.

 

קידום הרכש הירוק מניב תועלת ברמה הכלכלית וברמה הסביבתית כאחד:
ברמה הסביבתית העדפת מוצרים ירוקים תביא להקטנה של העומסים הסביבתיים כמו: פליטות גזי חממה, זיהום אוויר, פסולת, זיהום מים, חומרים מסוכנים בעלי השפעה על הבריאות ועוד. ברמה הכלכלית העדפת מוצרים ירוקים תניב תועלת בעיקר מחסכון כספי בעלות המוצר לאורך חייו וכן בהפחתת עלויות חיצוניות הנובעות מנזקים סביבתיים/בריאותיים. למדינה תפקיד חיוני בקידום רכש ירוק עקב היותה קניין גדול ויכולתה להשפיע על הנעת תהליכי רכש במשק כולו באמצעות מתן עדיפות למוצרים בעלי ביצועים סביבתיים משופרים. לרכש ירוק פוטנציאל להשגת תועלות סביבתיות ובריאותיות באמצעות השוק במקום באמצעות חקיקה.

 

רכש ירוק הוא כלי בו עושה שימוש הממשלה על מנת לצמצם את השפעתה הסביבתית הישירה, וכן כדי לנצל את כוחה כקניין גדול על מנת לעודד הכנסת מוצרים בעלי השפעה סביבתית נמוכה למשק. בעבודה שפרסם בשנת 2020 המכון הפיני לאיכות הסביבה עולה כי הרכש הציבורי וההשקעות של המדינה שם אחראים לכ-  34% מפליטות גזי החממה, מתוכם הרכש אחראי לכ 12%

https://www.syke.fi/en-US/Current/Carbon_footprint_of_Finnish_household_co(55211)

מתוקף החלטות הממשלה בנושא רכש ירוק, מפעיל מינהל הרכש הממשלתי משנת 2010 תכנית להטמעת קריטריונים ירוקים במכרזים המרכזיים וחותר לתת יתרון לספקים המציגים פתרונות בעלי ביצועים סביבתיים משופרים. 

בחלק זה יתפרסמו עיקרי פעילות מינהל הרכש הממשלתי בנושא רכש ירוק. למידע נוסף ניתן לפנות אל ממונה תחום רכש ירוק במינהל הרכש, מר אלון קינסט בכתובת alonk@mof.gov.il.