עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

פרויקט נימבוס – כלכלת ענן (Cloud FinOps) – מדיניות והסדרת תהליכי עבודה

פרויקט נימבוס הוא פרויקט ממשלתי רחב שנועד לתת מענה מקיף לנושא אספקת שירותי ענן לממשלה. 

כלכלת ענן היא נדבך מרכזי מתהליך ההגירה של ארגון והעבודה שלו בענן, ועל כן ייוחד לנושא זה רובד ספציפי במסגרת הפרויקט.

במטרה לקדם את הנושא, מינה החשב הכללי צוות בין-משרדי בהובלת מינהל הרכש הממשלתי, וכחלק מכך פיתחנו, במהלך שנת 2022, את מדיניות כלכלת הענן ותהליכי העבודה בתחום בממשלת ישראל.

אנחנו מפרסמים בזאת את התוצר של עבודה זו.