עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

איתור הודעות מכרזים והסכמים מרכזיים

מבנה חדש לעץ פרק 16 באתר הוראות התכ"ם

 

לטובת שיפור הנגישות להודעות המפרטות התקשרויות בעקבות מכרזים מרכזיים והסכמים מרכזיים שמנוהלים על ידי מינהל הרכש הממשלתי, נערך שינוי במבנה פרק הודעות מכרזים מרכזיים. תתי הפרקים סודרו מחדש וההודעות העוסקות בהסכמים שונים שובצו בתתי הפרקים הרלוונטיים, כך שלמשתמש יהיה קל ונח לחפש הודעת מכרז מרכזי או הסכם זה או אחר.
תתי הפרקים החדשים: 
- כללי
- שירותי מחשוב ותשתיות טכנולוגיות 
- ציוד קצה טכנולוגי
- ציוד טכנולוגי תשתיתי
- טובין ושירותים למשרד
- תקשורת קווית
- תקשורת אלחוטית
- תחבורה ודלקים 
- שירותי ייעוץ ותכנון
לנוחיותכם, קיימת טבלת המרת מספרי ההודעות מהמספרים הישנים למספרים החדשים כנספח להודעת תכ"ם 16.1.1.
להלן קישור לאתר הוראות התכ"ם - קישור