עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

חדש! מכרז מרכזי מספר 11-2021 לפיתוח, עדכון ויישום שיטות שכר עידוד ותגמול דיפרנציאלי

 • מינהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז מרכזי שמספרו 11-2011, לפיתוח, עדכון ויישום שיטות שכר עידוד ותגמול דיפרנציאלי עבור משרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות וכן גופים נלווים.
 • נושא המכרז והשירותים המבוקשים:
 1. פיתוח ועדכון שיטות שכר עידוד ומודלים דיפרנציאליים, שיפור שיטות ותהליכי עבודה.
 2. ניתוח מצב קיים ואפיון צרכים, בדיקות ארגוניות, ביצוע סקרי היתכנות ותקינת כ"א לצרכי שכר עידוד ותגמול דיפרנציאלי.
 3. בקרה, פיקוח ודיווח שוטף אחר שיטות שכר עידוד ומודלים דיפרנציאליים.
 4. ביצוע ובקרת חישובי שכר עידוד ותגמול דיפרנציאלי הנגזרים משיטות שכר עידוד ומודלים דיפרנציאליים.
 5. שירותים נוספים מתחום הנדסת תעשייה וניהול הקשורים לתחומי שכר עידוד ותגמול דיפרנציאלי.
 • המכרז מכיל 2 סלים נפרדים, אשר נבדלים האחד מהשני בשיטות העבודה:
 1. סל 1 - מתן השירותים המבוקשים עבור שיטות שכר עידוד כמפורט בפרק 2 למסמכי המכרז.
 2. סל 2 - מתן השירותים המבוקשים עבור תגמול דיפרנציאלי באמצעות מודלים דיפרנציאליים כמפורט בפרק 2 למסמכי המכרז.
 • בכל אחד מהסלים בכוונת עורך המכרז לבחור את הזוכים בהתאם לפירוט שלהלן:
 1. סל 1 - לכל היותר 4 זוכים.
 2. סל 2 - לכל היותר 2 זוכים.

 

למידע נוסף, בקרו בעמוד המכרז - קישור