עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

היקפי שעות שירות מנותני שירותים

היקפי שעות שירות מנותני שירותים

היקפי שעות השירות שמתקבלים מנותני השירותים בימים אלה משתנים באופן חריג ובהתאם למצב. זמינות נותני השירותים – משרד שנדרש לשעות זמינות (כוננות) בכמות גבוהה, יכול להעביר פנייה למיכל פלטי עורכת המכרז, באמצעות מערכת אלמ"ה . ככל שיאושר, עורכת המכרז תפתח עבורכם את האפשרות לשעות זמינות במרכבה. אישור למעסיקים להעסקה בהיקף חריג – מינהל הרכש פועל בשיתוף עם משרד העבודה לתת מענה רוחבי לספקי המכרז בבקשות להיקפי עבודה חריגים (שעות ביום ובסופש). כל משרד שנדרש לשירות בשעות ממושכות או בסופ"ש, צריך להעביר לספקים הרלוונטיים בקשה לכך. הבקשה צריכה לכלול הסבר קצר לצורך.