עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מכרז מרכזי חדש עבור מסופונים תומכי תקן EMV

מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן: "עורך המכרז"), מתכוון לפרסם בשבועות הקרובים מכרז מרכזי, לרכישת פתרונות מאובטחים לסליקה פיזית של כרטיסי אשראי המתחייבים מכוח הרגולציה הנוכחית: מסופונים תומכי תקן EMV ("המכרז").

מכרז מרכזי הוא מכרז לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך והספק הזוכה במסגרתו יידרש לספק שירות בכל רחבי הארץ.

פרסום זה נועד לאפשר למציעים הרלוונטיים במכרז זמן הערכות.

יובהר כי אין בהודעה זו כדי לחייב את עורך המכרז כלל ונוסח המכרז הקובע, התנאים והציוד שיתבקשו במסגרתו  יהיה הנוסח המכרז שיפורסם.

רקע:

ביום 27.11.2019 פרסם בנק ישראל מתווה להאצת ההטמעה של תקן EMV בישראל.

משרדי הממשלה המבצעים עסקאות שונות נדרשים להשתמש במסופונים אלו לאחר אימוץ התקן על ידי הסולקים השונים. מטרת המכרז שעתיד להיות מפורסם הוא לתת מענה לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך אשר גובים תשלום מהאזרח באמצעות סולק כרטיס אשראי או באמצעים דיגיטליים אחרים מבוססי כרטיס אשראי כדוגמת ארנקים דיגיטליים ואפליקציות תשלום בעמדות פיזיות מקבלות קהל.

 

מדינת ישראל מיישמת את פתרון התשלומים במנגנון "ספליט".

במסגרת מנגנון הספליט בכל עסקה, נבחר הסולק באופן דינמי בהתאם לזהות מתפעל ההנפקה באותה עסקה, כאשר בישראל שלוש חברות כרטיסי האשראי (ישראכרט, מקס וכ.א.ל) רשאיות גם לתפעל הנפקה של כרטיסי האשראי וגם לתפעל את סליקת העסקאות ועל כן ההתקשרות במנגנון "הספליט" נעשית מול שלושתן.

 

תיאור הפתרון הנדרש:

מסופון התומך באשראית יצרן וכולל תמיכה ב-EMV, ושניתן ליישם באמצעותו את מנגנון הספליט.

בכדי ליישם את מנגנון הספליט במסופון התומך באשראית יצרן, נדרש יהיה להקים עבור כל משרד או סוג שירות מסוף סליקה ייעודי מול כל אחת מחברות האשראי.

על כן, המסופונים שנדרשים לממשלה צריכים לכלול פתרון של ריבוי מסופים כך שעל אותו מסוף פיזי ניתן יהיה לנתב עסקאות לשלושה (לפחות) מסופי שב"א שונים.

יודגש כי יש עמדות בהן מספר השירותים גדול מ-1 ועל כן ריבוי המסופים יכלול מס' גבוה יותר של מסופי שב"א (מס' השירותים כפול 3).