עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מסמך התפקוד החדש לאגפי הרכש, הנכסים והלוגיסטיקה

החודש פרסמה נציבות שירות המדינה לסמנכ"לי ההון האנושי בממשלה את מסמך התפקוד החדש לאגפי הרכש, הנכסים והלוגיסטיקה. מסמך התפקוד מגדיר את כלל העיסוקים והליכי המיון החדשים באגפים אלו לאור דו"ח ההון האנושי באגפי הרכש, הנכסים והלוגיסטיקה. דו"ח זה נכתב על ידי צוות בראשות אגף ממשל במשרד רה"מ ובהשתתפות נציבות שירות המדינה, אגף החשב הכללי ונציגים נוספים. הצוות כונס מתוך הבנת מרכזיותו של הרכש בקידום המדיניות ויכולת הביצוע של הממשלה וכן באיכות השירותים הניתנים לאזרח. מטרת הדו"ח היא לקדם את הרכש הממשלתי באמצעות חיזוק ההון האנושי באגפי הרכש. פרסום מסמך התפקוד מהווה את תחילת הדרך ליישום מלא של הדו"ח במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.