עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

בשעה טובה! השקת רשימת ספקי המסגרת לשירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים!

מעל 100 ספקים איכותיים, הצפויים לסייע לממשלה בהמשך הטמעה וחיזוק של תרבות תכנון עבודת הממשלה.

בחודש נובמבר 2021 הכריז מנהל הרכש הממשלתי על תחילת התקשרות במכרז מרכזי 09-2020 לשירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים.
הספקים הנכללים ברשימה, יתחרו על מתן שירותי ייעוץ וליווי למשרדי הממשלה בתחומי תכניות עבודה, תכנון מדיניות, אסטרטגיה, תכנון תקצוב וסקירת הוצאות, מחקר ונתונים, שיתוף ציבור, הון אנושי וכלים חדשניים לתהליכי חשיבה.
רשימת הספקים הינה מגוונת וכוללת הן חברות ייעוץ גדולות והן חברות בוטיק בעלות מומחיות בתחומי תוכן יעודיים.
גורמי המקצוע הממשלתיים יגבשו פניה בה ניתן גם לשלב פעילויות שונות ממספר התמחויות, ובכך יתקבל מענה יחודי לצרכי המשרד בקידום מטרותיו.
הפניה תופץ לרשימת ספקים העונים לקריטריונים שהוגדרו על ידי המשרד במטרה לאפשר תחרות איכותית ויעילה בין ספקים אילו.
לטובת ייעול ההליכים ומעבר לאמצעים דיגיטליים, התנהלות משרדי הממשלה והספקים תהא באמצעות מערכת תיחורים דיגיטלית, המשמשת כבר עתה את משרדי הממשלה במכרזי הדיגיטל והטק.
קישור להוראת המכרז המרכזי - https://takam.mof.gov.il/document/HM.16.9.8
קישור למיניסייט המכרז - https://govextra.gov.il/mr/michrazim/policy/