עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

יצאנו לדרך!

מכרז חדש בתחום ציוד משרדי, נייר, מוצרי קפיטריה ופחי מחזור!

מינהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז מרכזי חדש, מס' 2-2023, לאספקת ציוד משרדי, נייר להדפסה וצילום, מוצרי קפיטריה ופחי מִחְזוּר. עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים.
מדובר במכרז מסוג מסגרת, ליצירת רשימה של ספקים שיוכלו להגיש הצעות מחיר בהמשך ל-4 סלים.
ספק שלא יגיש הצעה כדי להיכלל במכרז המסגרת, לא יוכל להגיש בהמשך הצעת מחיר בשלב התיחורים.


להלן תקציר ההליך המכרזי:

1. שלב א - מסגרת:

  • מציע רשאי להגיש הצעה לסל אחד או יותר לבחירתו.
  • ההצעה תוגש בהתאם לדרישות הסף והאיכות שהוגדרו במכרז (אין הגשת הצעת מחיר).
  • לא נדרשת הגשת ערבות בשלב הגשת ההצעות.
  • אין הגבלה על כמות הספקים הזוכים בשלב המסגרת.
     

2. שלב ב - תיחורים:

  • עורך המכרז יערוך בין ספקי המסגרת הליך תיחור, עבור כל סל בנפרד.
  • ספק מסגרת אשר יזכה בהליך תיחור יספק את המוצרים והשירותים המבוקשים בהתאם לתכולה, לאיזורי השירות לדרישות ולכללים, כפי שיוגדרו במסמכי התיחור.

 

כל הפרטים בעמוד המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000565672