עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

פרסום טיוטה להוראת תכ"ם בנושא אחריות לאבטחת מידע והגנות סייבר במכרזי הממשלה

אגף החשב הכללי מפרסם להערות הציבור טיוטה לעדכון הוראת תכ"ם בנושא אחריות לאבטחת מידע והגנות סייבר במכרזי הממשלה.

ניתן להירשם בקישור זה לקבלת טיוטת ההוראה המעודכנת למתן הערות. המועד האחרון לקבלת הערות הוא בתאריך 02.05.2023.

לצד הליך קבלת ההערות מינהל הרכש הממשלתי מקיים וובינר שתכליתו הצגת הטיוטה לעדכון ההוראה לציבור. הוובינר ייערך בתאריך 18.04.2023, בשעה 14:00.

לכל המעוניין בהשתתפות בוובינר, ניתן להירשם בקישור הבא.