עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

הכירו את המערכות שלנו

מינהל הרכש הממשלתי פועל בשנתיים האחרונות להוספת פלטפורמות וכלי רכש חדשניים ומערכות דיגיטליות לקידום, שיפור וייעול הליכי הרכש במשרדי הממשלה לספקי ומשרדי הממשלה

מערכות משפחת נעמ"ה (ניהול עריכת מכרזי הממשלה)

 

מערכת יות''ם (יוצר תבניות מכרז) - מערכת בהרצה

מערכת היוצרת מסמכי מכרז באמצעות מספר שלבים פשוטים ובהליך מובנה ואינטואיטיבי . פלט המערכת הוא מסמכי מכרז במבנה אחיד ופשוט על בסיס נוסחים רוחביים לממשלה בהתאם למאפייני המכרז ולחוק חובת המכרזים תוך שהתבנית משמשת כתשתית להעברת ידע ולהפקת לקחים והכל במטרה לשפר את טיב המכרזים, הסרת חסמים והגדלת היצע הספקים.

יתרונות המערכת:

 • חסכון בזמן
 • אחידות
 • שימור ידע
 • פשטות
 • מסמכי מכרז מונגשים

 

ניהול ועדות מכרזים

מערכת הנותנת מענה לכל תהליך עבודת ועדת המכרזים משלב פניית הגורם המקצועי לוועדה דרך קביעת סדר היום, תיעוד הדיון וההחלטות, הפקת פרוטוקול חתום דיגיטלית, פרסום פומבי של ההחלטה ו/או פניה לוועדת הפטור (במקרים שנדרש).

המערכת נועדה לייעל את הליך הוועדה, להביא לשימור הידע הארגוני, לאפשר מעקב ובקרה ועוד.

 

תיבת מכרזים דיגיטלית

מערכת דיגיטלית להגשת מענה למכרזי הממשלה. המערכת נועדה לפשט את הליך הגשת הצעות למכרזים תוך הסרת חסמים ועידוד תחרות.

יתרונות המערכת:

 • הגשת הצעות למכרזים באופן דיגיטלי מכל מקום ובכל זמן עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 •  עולם ללא נייר.
 • קבלת אישור על הגשת ההצעה.
 • ניקוד ודירוג ההצעות ומשלוח הודעות למציעים באופן דיגיטלי מובנה.
 • הגדלת התחרות החופשית ומתן שוויון הזדמנויות לספקים.

 

 

מערכות נוספות

 

מערכת יהל"ם

מערכת המסייעת למשרדי הממשלה ביצירת בקשות להצעת מחיר במסגרת הליך רכש מקוצר בתהליך מובנה ואחיד התואם את הוראות החשב הכללי.

המערכת מביאה לקיצור וייעול הליכי רכש מקוצר תוך הגברת התחרות העסקית והגדלת מגוון ספקים הנותנים שירות לממשלה.

יתרונות המערכת:

 • פניה לספקים בנוסח אחיד הניתן להתאמה בהתאם לצורכי המזמין.
 • בחירת ספקים מתוך מאגר ספקים מתעדכן המאפשר רישום לכלל ספקי המדינה.
 • ניהול משלוח שאלות ספקים ומתן מענה על-ידי המשרד.
 • אפשרות ניקוד ודירוג ההצעות וביצוע השוואת הצעות.
 • אזור אישי למשרד ולספק המרכז את כלל הפניות, ההצעות, סטטוסים והתראות.

 

מערכת תיחורים דיגיטלית

מערכת זו מאפשרת לבצע תיחורים בין ספקים הרשומים במכרזים מרכזיים של מינהל הרכש (בשלב זה המערכת משמשת עבור מכרזי דיגיטל ו- TECH ובקרוב תתמוך במכרזים נוספים) המערכת מאפשרת תהליך מלא של תיחור דיגיטלי, מיצירת פניית תיחור דרך שליפת רשימת ספקים, הגשת שאלות הבהרה ומתן מענה, בחירת ספק זוכה, הוצאת פרוטוקול פתיחת תיבה וסיכום הליך התיחור ולסיום, מנגנון הערכת ספקים.

 

זירת החדשנות- בהקמה

 פורטל אינטרנטי דו-כיווני לשיח בין הממשלה לשוק הפרטי הכולל אזור אתגרים, אזור  RFI דיגיטלי, ואזור להצעת  פתרונות חדשניים לאתגרי ממשלה פומביים.

יתרונות:

 • יצירת שיח פתוח ונוח בין גורמי הממשלה לקהילת החדשנות המקומית.
 • הרחבת מעגל הספקים העובדים עם הממשלה בדגש על עסקים קטנים ובינוניים.
 • קבלת פתרונות חדשניים לאתגרי הממשלה

 

 

פלטפורמות רכש חדשניות

 

מכרז אתגר

מכרז אתגר הוא מכרז המבקש למצוא פתרונות להתמודדות עם אתגרים הניצבים בפני הממשלה.

מכרזי אתגר מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה ממוקדת של הפתרון הנדרש ומאפייניו, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות שונים, חדשניים, ומקוריים להתמודד במסגרת המכרז.