עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

תרומת עובדי מדינה

תרומת עובדי מדינה

עובדים יקרים!

בפעילות משותפת של החשב הכללי, הממונה על השכר, הסתדרות עובדי המדינה וחברות ההסעדה, ניתן לתרום את קצובת הכלכלה היומית לחיילנו בחזית ולתושבי העוטף, באמצעות חברות ההסעדה:

סיבוס – התרומה מועברת לעמותת "לתת"
לשונית "איסוף ממסעדה", איתור שם המסעדה: "תורמים עם סיבוס לכוחות בשטח", בחירת גובה השובר ומעבר לתשלום.

תן ביס – התרומה מועברת לעמותת "לקט ישראל"
לחיצה על באנר "מחזקים מסייעים IL ", בחירת גובה השובר ומעבר לתשלום.

גודי – התרומה מועברת לעמותות לפי הפירוט באתר.
לחיצה על המסעדה: "תורמים באהבה לחיילי צה"ל", בחירת גובה השובר ומעבר לתשלום.

כוחנו באחדותנו!
*התרומה נחשבת לארוחה ונזקפת עליה הטבה כרגיל.