עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

מכרז מרכזי לאספקת שירותי גניזה עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

מס' פרסום:

4000527612

סטטוס:

עתידי

מס׳ הליך:

09-2022

תאריך פרסום:

13/04/2022

תאריך עדכון:

13/02/2023

מועד תחילת ההגשה:

19/06/2022 ,08:00

מועד אחרון להגשה:

27/02/2023 ,14:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: זהר בר אור