עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

לקבלת שירותי בדיקה ואימות של התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה

שם המפרסם:

משרד הכלכלה

מס' פרסום:

4000527948

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

3/20

תאריך פרסום:

19/01/2021

תאריך עדכון:

14/02/2021

מועד אחרון להגשה:

14/02/2021 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: יפה עסיס

נושאים

נוזלים והפצת גז
שירותי כרייה,שירותי דלק וגז
שירותי דלק וגז