עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

שירותי סקר לבחינת עתודות קרקע ולהיתכנות תכנון ושיווק

שם המפרסם:

רשות מקרקעי ישראל

מס' פרסום:

4000532161

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

301/2021

תאריך פרסום:

22/04/2021

תאריך עדכון:

20/04/2021

מועד אחרון להגשה:

01/06/2021 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: יורם עבודי

נושאים

שירותי ניהול, יעוץ ומנהל