עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

שירותי סקר לבחינת עתודות קרקע ולהיתכנות תכנון ושיווק