עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

קבלת שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע תשתיות ואבטחת מידע