עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז מס' 91/4.2021: הקמת רשימת ספקים לאספקה והפעלת חומרי למידה דיגיטליים