עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי דו שלבי מס' 45/2021 לאספקת שירותי הערכות פסיכוסוציאליות קליניות לפונים לברירת מין הילוד

שם המפרסם:

משרד הבריאות

מס' פרסום:

4000533217

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

45/2021

תאריך פרסום:

13/05/2021

תאריך עדכון:

13/06/2021

מועד אחרון להגשה:

13/06/2021 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: מרדכי נאמן
דוא״ל:  moti.neeman@MOH.GOV.IL

נושאים

שירותי טיפול בריאותי
שירותי כוח אדם