עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

הקמה והפעלה של מרכז ניהול קריירה - מרכז תמיכה ארצי למועסקים עם מוגבלות ולמעסיקים