עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי לרכישת שירותי הקמת והפעלת מכון המזון הלאומי