עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי דו שלבי מס' 78/2021 לביצוע בדיקות מעבדה פרמצבטיות עבור משרד הבריאות

שם המפרסם:

משרד הבריאות

מס' פרסום:

4000540579

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

78/2021

תאריך פרסום:

01/11/2021

תאריך עדכון:

21/03/2022

מועד אחרון להגשה:

21/03/2022 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: מרדכי נאמן
דוא״ל:  moti.neeman@MOH.GOV.IL

נושאים

שירותי מחקר, הנדסה וטכנולוגיה
ציוד מעבדה, מדידה ואביזרים נלווים
שירותי טיפול בריאותי
תרופות