עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מתן שירותי יעוץ, קידום וליווי תוכניות עבור האגף לתכנון אסטרטגי

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל התכנון

מס' פרסום:

4000546843

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

15/2022

תאריך פרסום:

13/01/2022

תאריך עדכון:

26/01/2022

מועד תחילת ההגשה:

30/01/2022 ,09:00

מועד אחרון להגשה:

06/02/2022 ,09:00

לאחר הלחיצה, תועברו למערכת תיבת המכרזים הדיגיטלית

פניה למפרסם

איש קשר: שחר סולר
דוא״ל:  SHAHARS@SVIVA.GOV.IL

נושאים

שירותי ניהול, יעוץ ומנהל