עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

הפעלת תכניות בתחום המגדר ושוויון בין המינים, במערכת החינוך במגזר דוברי הערבית