עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי 91/04.2022 הקמת רשימת ספקים לאספקה והפעלת חומרי למידה דיגיטליים לשנת תשפ"ג

שם המפרסם:

משרד החינוך

מס' פרסום:

4000551065

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

91/04.2022

תאריך פרסום:

11/04/2022

תאריך עדכון:

25/05/2022

מועד תחילת ההגשה:

12/05/2022 ,12:00

מועד אחרון להגשה:

25/05/2022 ,12:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: הדס ביטון

נושאים

מחשוב ותקשורת