עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

ביטוח רפואי לשליחי מדינת ישראל ועובדי האית"ן בחו"ל

שם המפרסם:

משרד האוצר - החשב הכללי

מס' פרסום:

4000551930

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

05/2022

תאריך פרסום:

04/05/2022

תאריך עדכון:

07/06/2022

מועד תחילת ההגשה:

09/05/2022 ,12:00

מועד אחרון להגשה:

23/06/2022 ,14:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: אלון יריב

נושאים

שירותי בריאות