עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי 17/2022 - לתחזוקה ותפעול של תחנות מטאורולוגיות עבור האגף לשימור קרקע וניקוז - משרד החקלאות

שם המפרסם:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מס' פרסום:

4000552004

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

17/2022

תאריך פרסום:

09/06/2022

תאריך עדכון:

24/07/2022

מועד תחילת ההגשה:

20/06/2022 ,18:00

מועד אחרון להגשה:

24/07/2022 ,12:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: אורי בידרמן
דוא״ל:  urib@moag.gov.il

נושאים

שירותים לחקלאות