עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי 15-2022 למתן שירותי ליווי כלכלי בפריסה ארצית למשקי בית מבקשי הלוואות בקרן ההלוואות בהגנת מדינה

שם המפרסם:

משרד האוצר - החשב הכללי

מס' פרסום:

4000552192

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

15-2022

תאריך פרסום:

12/05/2022

תאריך עדכון:

26/06/2022

מועד תחילת ההגשה:

19/06/2022 ,14:00

מועד אחרון להגשה:

26/06/2022 ,14:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: משה ביטון
דוא״ל:  moshebi@mof.gov.il

נושאים

מימון פיתוח