עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי 92/05.2022 למתן שירותי קישוריות ואבטחת מידע למערכת החינוך

שם המפרסם:

משרד החינוך

מס' פרסום:

4000552365

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

92/05.2022

תאריך פרסום:

26/05/2022

תאריך עדכון:

03/10/2022

מועד תחילת ההגשה:

01/08/2022 ,12:00

מועד אחרון להגשה:

02/10/2022 ,12:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: הדס ביטון

נושאים

מחשוב ותקשורת