עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 02/2022 מכרז למתן שירותי ייעוץ ובקרת פרויקטים בתחום הנדל"ן