עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

למתן שירותי הפעלת חדר כושר בבית המשפט העליון