עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

ניהול פרויקט, תכנון ופיקוח בהקמת אשכול בתי סוהר במתחם מגידו