עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

PRE-QUALIFICATION FOR THE FINANCE, DESIGN, CONSTRUCTION, O. AND M. OF A CONVENTIONAL POWER PLANT AT SOREK

שם המפרסם:

משרד האוצר - החשב הכללי

מס' פרסום:

4000553544

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

01/2022

תאריך פרסום:

15/06/2022

תאריך עדכון:

07/11/2022

מועד אחרון להגשה:

07/11/2022 ,14:00

פניה למפרסם

איש קשר: Maayan Levi

נושאים

שירותים צבוריים (חשמל,גז,מים)
שירותי תעשיה ומפעלי יצור
שירותי כרייה,שירותי דלק וגז