עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

PRE-QUALIFICATION FOR THE FINANCE, DESIGN, CONSTRUCTION, O&M OF A CONVENTIONAL POWER PLANT AT SOREK

שם המפרסם:

משרד האוצר - החשב הכללי

מס' פרסום:

4000553544

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

01/2022

תאריך פרסום:

15/06/2022

תאריך עדכון:

03/10/2022

מועד אחרון להגשה:

24/10/2022 ,14:00

פניה למפרסם

איש קשר: MICHAL MOSHE

נושאים

שירותים צבוריים (חשמל,גז,מים)
שירותי תעשיה ומפעלי יצור
שירותי כרייה,שירותי דלק וגז