עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז דו-שלבי דינמי פומבי לאספקת ביצים ומוצרי ביצים עבור חטיבת ביה"ח הממשלתיים, משרד הבריאות