עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז לרכישת תווי שי לעובדי מינהל המחקר החקלאי

שם המפרסם:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

מס' פרסום:

4000553993

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

12/2022

תאריך פרסום:

27/06/2022

תאריך עדכון:

25/07/2022

מועד אחרון להגשה:

25/07/2022 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: לי-שי שפורקר