עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס 687/2022 למתן שירותי ליווי בקרת התכנון בפריסה ארצית