עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז מס' 79/2022 – בקשה לקבלת הצעות לפיתוח, להקמה ולהטמעה של תשתית טכנולוגית לניהול מקרקעין בתלת-ממד

שם המפרסם:

משרד הבינוי - המרכז למיפוי ישראל

מס' פרסום:

4000557235

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

79.2022

תאריך פרסום:

01/09/2022

תאריך עדכון:

03/10/2022

מועד אחרון להגשה:

02/10/2022 ,13:00

פניה למפרסם

איש קשר: ירמיהו גור
דוא״ל:  gur@mapi.gov.il

נושאים

מחשוב ותקשורת