עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

בקשה להצעת הובלותבשוטף למשרד הבריאות מחוז הצפון