עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

הפעלת שירותי מעטפת עבור התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ועבור תכנית יתד - התכנית הלאומית לצעירים בסיכון

שם המפרסם:

משרד הרווחה

מס' פרסום:

4000559340

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

207/2022

תאריך פרסום:

27/10/2022

תאריך עדכון:

26/01/2023

מועד תחילת ההגשה:

26/12/2022 ,12:00

מועד אחרון להגשה:

26/01/2023 ,08:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: ירדן גרנירר
דוא״ל:  YardenG@molsa.gov.il

נושאים

שירותי רווחה סוציאליים