עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

למתן שירותי בקרה על חברת נתיבי ישראל עבור ממשלת ישראל

שם המפרסם:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מס' פרסום:

4000561030

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

0050-2022

תאריך פרסום:

13/03/2023

תאריך עדכון:

20/04/2023

מועד אחרון להגשה:

20/04/2023 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: שונטל בג'יו
דוא״ל:  shontalb@mot.gov.il

נושאים

שירותי ניהול, יעוץ ומנהל