עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

קבלת מימון לסיוע במימוש מיזמי פינוי-בינוי בשכונת קרית משה ברחובות

שם המפרסם:

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מס' פרסום:

4000561035

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

6/2022

תאריך פרסום:

28/11/2022

תאריך עדכון:

29/11/2022

מועד תחילת ההגשה:

30/11/2022 ,14:34

מועד אחרון להגשה:

01/12/2022 ,16:00

לאחר הלחיצה, תועברו למערכת תיבת המכרזים הדיגיטלית

פניה למפרסם

איש קשר: דוד עמדי

נושאים

שירותי בנייה ואחזקת מבנים